Przyjdź Duchu Święty i uczyń moje ciało swą świątynią.
Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze.
Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił swoich.
Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała.
Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami, poruszeniami.
Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.
Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski.
Obdarz mnie pełnią cnót.
Pomnażaj moją wiarę, wzmacniaj mą nadzieję, rozpalaj miłość.
Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw.
Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.