Nasza działalność dla drugich będzie tak długo błogosławiona, dopóki na jej łup nie wydamy zasad naszej wiary i będziemy postępować zgodnie z sumieniem, bez oglądania się na względy ludzkie. Jeżeli zaś kiedykolwiek już w ten sposób działać nie można, uważam, że trzeba stamtąd odejść. Bóg dysponuje wielu innymi środkami i drogami, aby pomagać duszom.

(List do s. Adelgundis, św. Teresa Benedykta od Krzyża; wł. Edyta Stein)