Możemy się mienić szczęśliwcami, że dzięki łaskawości Bożej kroczyliśmy drogą, z której jeśli nieraz na chwilę zeszliśmy, to rychło wracaliśmy na nią – drogą zupełnie odmienną, nie prowadzącą nas ku rozkoszom tego świata, które się zresztą zdobywa tylko za cenę sprzedanego sumienia. Byleśmy tylko szli aż do końca tą ścieżką wytyczoną dla nas przykazaniami Naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a ona nas powiedzie do triumfu Życia Przyszłego.

(List do Antonia Villaniego, 21.06.1924 r. [fragm.], bł. Pier Giorgio Frassati)