Duch Święty działa na rozum i wolę przez cnoty wlane. Przede wszystkim rozlewa w nas miłość, a przez miłość na inne cnoty moralne. Jako dobry Mistrz Duch Święty towarzyszy nam w działaniu, zachęca nas do dobrego przez wewnętrzne natchnienia, przez Pismo św. i przez nauczanie Kościoła. Rozważać Pismo św. znaczy być w szkole Ducha Świętego. On nam towarzyszy przez łaskę uczynkową, abyśmy doprowadzili do końca dzieło cnoty. Mało myślimy o tej prawdzie i dlatego praktycznie nie zwracamy uwagi na to działanie.

(Dziennik, z. 3., 30.05.1966 r., bł. Michał Sopoćko)