Starcy, to rezerwa kontemplacyjna świata — powiedziała pewnego razu Marta do pewnej pielęgniarki — Modlą się w zastępstwie młodych, którzy przestali się modlić.