Jest obowiązkiem nas wszystkich głosować, z tego względu dopilnujcie by imiona każdej z sióstr znalazły się w rejestrze wyborców w miejscu ich przebywania. Zaraz się o to postarajcie. Zasięgnijcie rady u pierwszoplanowych osób, które darzycie zaufaniem albo u księdza, wasz wybór niech pozostanie jednak tajny. Dowiedzcie się kim są kandydaci i zagłosujcie na tych, którzy są postrzegani jako najbardziej przyjaźni dla Kościoła i religii. Żaden z tych tylko z nazwy „katolików” nie jest najlepszym kandydatem.

(Do przełożonych w zgromadzeniu, bł. Mary MacKillop)