Jezu Zmartwychwstały! Mego życia ubywa co dzień. Może mi już mało czasu zostaje, aby dopełnić tą miarę. Ty Sam dopełń Twego zwycięstwa we Mnie! Dźwignij mnie tą siłą, której użyłeś do Swego chwalebnego Zmartwychwstania!