Cóż znaczą naturalne zalety! Prawdziwe bogactwo, to być pochwyconym przez Ducha, być przemienionym przez Ducha.