Kościół Chrystusowy, a wraz z nim wszyscy, którzy podzielają bicie serca powszechnego miłosierdzia, jest zawsze obecny, gdziekolwiek dojrzewają losy ludzkie, gdziekolwiek tętni praca i istnieje cierpienie. Kościół nie narodził się wczoraj. Od wieków żyje i walczy, nie bronią przemocy, ale miłosierdziem, modlitwą, poświęceniem – bronią nieporównywalną i niepokonaną, ponieważ jest to broń Jego Bożego Założyciela, który w najuroczystszej godzinie swego życie powiedział: „Abyście pokój we Mnie mieli. Jam zwyciężył świat”. (J 16,33)

(Wypowiedź  z dn.8.05.1960. , bł. Jan XXIII)