Jak drogimi dla Pana będą dusze, które niczym gołębice, przez swoją miłość i modlitwy, przymuszą Boże Serce do posłania wybranych księży i robotników na Jego żniwo. Jak wielka będzie zasługa modlącej się duszy, która otrzyma od Miłosierdzia Bożego nawet jednego księdza według Serca Bożego!

(List do przełożonej i sióstr wizytek, 1919 [fragm.], św. Haninal Maria di Francia)