Ci, którzy pogardzają pokutami cielesnymi bądź nie doceniają ich mówiąc, że te wewnętrzne są wystarczające, nie okazują prawdziwego ducha, ani mądrości, ani znajomości świętych; pokazują jedynie, że nie usiłują oni nabyć wewnętrznych cnót. Musimy mieć w pamięci naszego Pana, Jezusa Chrystusa ogłaszającego: Powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie (Łk 13,5).

(Duch Córek Boskiej Gorliwości, św. Hanibal Maria di Francia)