Marta Robin - stygmatyczka i mistyczka żyjąca w XX w.Interesujący reportaż o Marcie Robin, który ukazał się w telewizyjnym cyklu „My Wy Oni”

Marta Robin urodziła się w niewielkiej francuskiej wiosce Châteauneuf-de-Galaur w 1903 roku. Jej powołaniem – odkrytym i przyjętym już we wczesnej młodości – było cierpienie przeżywane w ścisłym zjednoczeniu z Jezusem. Co tydzień, w mistyczny sposób, Marta uczestniczyła w Męce Jezusa. Posiadała dar stygmatów. Przez większość swojego życia była całkowicie sparaliżowana, nie piła ani nie przyjmowała pokarmu innego niż konsekrowana hostia, nie spała. Często doświadczała diabelskiego nękania i agresji. W 1939 roku Marta złożyła Bogu w ofierze także swój wzrok. Mimo fizycznego unieruchomienia jej życie było niezwykle owocne. Razem z Ojcem Finet od 1936 roku zakłada „Ogniska Miłości”, wspólnoty prowadzące dni skupienia i rekolekcje w milczeniu. Przez jej mały, zaciemniony pokoik przewinie się w ciągu życia Marty przeszło 100 tys. osób. Jej oddziaływanie rozciąga się na cały Kościół, nie tylko we Francji.