Pewnego dnia jeden z nowicjuszy zapytał ojca Feliksa:

-Ojcze, czemu nie napiszesz dla nas książki na temat nabożeństwa do Boga Ojca?

– To nie jest konieczne, mój synu – odparł ojciec Feliks – taka książka została już napisana; nosi tytuł: Ewangelia.