O Boże mój, Trójco Święta, którą uwielbiam,
pomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej,
abym mogła zamieszkać w Tobie
nieporuszona i spokojna,
jakby dusza moja była w wieczności.

Oby  nic nie zamąciło mego pokoju
i nie wyprowadziło mnie z Ciebie;
o mój wieczny Boże,
ale niech każda minuta pogrąża mnie coraz głębiej
w Twoje tajemnice.

Uspokój moją duszę.
Uczyń w niej swoje niebo,
swoje mieszkanie umiłowane i miejsce swego spoczynku.
Abym tam nigdy nie zostawiła Cię samego,
lecz abym była tam cała,
cała żyjąca wiarą,
cała adorująca,
cała poddana wyłącznie Twojemu twórczemu działaniu.

O mój Chryste umiłowany, ukrzyżowany z miłości,
chciałabym być oblubienicą Twego Serca.
Chciałabym okryć Cię chwałą,
ukochać aż do śmierci.
Ale czuję moją bezsilność i błagam Cię,
abyś mnie okrył sobą i wszystkie poruszenia mej duszy utożsamił z Twoimi;
abyś mnie zatopił w sobie, zagarnął, zajął moje miejsce,
tak, by życie moje było jedynie odblaskiem Twego życia.
Przyjdź do mnie jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.

O Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga,
chcę spędzić życie moje na słuchaniu Ciebie.
Chcę być cała otwarta na zrozumienie Ciebie.
A następnie poprzez wszystkie ciemności,
poprzez całą pustkę i bezsilność własną
chcę się wpatrywać w Ciebie
i na zawsze trwać w Twojej światłości.

O Gwiazdo moja ukochana, utwierdź mnie,
abym nie mogła oddalić się poza obręb Twoich promieni.

O Ogniu trawiący, o Duchu miłości, zstąp na mnie,
ażeby w mej duszy dokonało się jakby wcielenie Słowa,
abym była dla Niego jakby nowym człowieczeństwem,
w którym mógłby ponawiać swoje tajemnice.

I Ty, o mój Ojcze, racz się skłonić ku Twemu maleńkiemu stworzeniu; okryj je swym cieniem i racz w nim widzieć jedynie Twego Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś.

O moi „Trzej”! O moje wszystko,
moja chwało i szczęście,
samotności nieskończona,
bezmiarze, w którym się gubię
– oddaję się Tobie jako ofiara.

Ukryj mnie, zamieszkaj we mnie,
abym ja mogła zamieszkać w Tobie,
czekając na wejście w Twoją światłość
i w przepaść Twego bezmiaru.

(Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej, bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)