Bł. Celina BorzęckaCóż my wiemy, jakie tam są plany i zamiary Boże w duszach naszych, w sprawach świata, w naszej pracy? Czy je widzieć będziemy lub wcale nie? – To należy do Boga. Dlatego zaczynajmy zawsze na nowo pracować dla Niego, niczym nie zrażając się.