Gdy pojawiają się w Kościele rozbieżności, odwołanie się do posługi Piotrowej gwarantuje wierność zdrowej nauce oraz przynosi spokój i wolność wewnętrzną

(Audiencja ogólna z 9 grudnia 2009, Benedykt XVI)