Każdy ma coś, czym go obdarzył Bóg, ale każdy ma też swoje wady i jakże trudno się ich wyzbyć. Tak często postanawialiśmy poprawę, a oskarżamy się z tych samych błędów. Obiecujemy poprawę, a jednak pozostajemy tacy sami. Dlatego powinniśmy cierpliwie znosić słabości innych.