Nieczystość jest wprawdzie słodka, ale słodkie są też niektóre trucizny; w ustach przyjemne, ale pozbawiające krew jej zdolności życiowych.