Jakkolwiek przełożony nie powinien kierować się przeświadczeniem, że każda wydana przez niego decyzja zgodna jest z wolą Bożą to w każdym razie wolą Bożą jest, aby poddani byli posłuszni.