Bł. Aniela SalawaPragnę usilnie i postanawiam w obecności Boga mojego:

  1. Unikać wszelkiej porywczości, gniewu sama na siebie, z braku doskonałego pogodzenia się z wolą Bożą i poddania się jej.
  2. Nigdy i w niczym nie mieszać się do czyich spraw bez proszenia.
  3. Przytłumiać w sercu i w myśli wszelkie zniechęcenia do bliźnich i nie przypominać sobie nic takiego, co by gorycz sprawiało w mojej duszy.
  4. Nie mieszać się do niczyich spraw ani myślą ich sobie nie przypominać.
  5. Cierpienie znosić z radością, bez słowa skargi, cicho.
  6. Miłować nieprzyjaciół.
  7. Zaufać zupełnie Opatrzności Bożej, bez granic.