Lepiej jest dla mnie znosić wszystkie cierpienia i udręczenia, i oschłości, i pokój, i ciemności, i głód, i zimno, i wszystkie fizyczne cierpienia niż najmniejszym grzechem Pana Boga obrazić.

Jak wielkim złem jest grzech, nawet lekki, skoro Pan dla niego tak wiele wycierpiał.