O Duchu Święty!
Przyjmij konsekrację absolutną i doskonałą całego mojego bytu. Zechciej łaskawie być odtąd, w każdej chwili mojego życia, i w każdym moim działaniu: moim Kierownikiem, moim Światłem, moim Przewodnikiem, moją Siłą.

Zdaję się całkowicie na Twoje Boskie działania i pragnę być zawsze posłuszny Twoim natchnieniom. O Duchu Święty, przemień mnie z Maryją i w Maryi w Chrystusa Jezusa na chwałę Ojca i zbawienie świata. Amen.

(?, bł. Félix de Jesús Rougier)