Wszystko w duszy jest niedoskonałe, jeżeli ona w zupełności i we wszystkim nie jest oddana woli Bożej!

Duch wpatrzony w Boskie Słońce Sprawiedliwości, zdecydowany chcieć tego, czego chce Bóg i tak jak Bóg chce, nie może i nie powinien prosić o nic, co nie jest zgodne z Jego Boską wolą.

(Czyściec Miłości, św. Weronika Giuliani)