Nigdy nie omieszkaj wprowadzić do modlitwy którejś z tajemnic życia i męki Chrystusa Pana. Jeśliby cię Duch Święty miał pociągnąć ku głębszemu skupieniu, idź za natchnieniem Ducha Świętego, lecz zawsze poprzez mękę Pana Naszego. W ten sposób unikniesz wszelkich złudzeń.

(Listy, św. Paweł od Krzyża)