Święta Katarzyna z Genui starała się zawsze zachowywać następujące trzy reguły:

Nigdy nie mów: chcę lub nie chcę;
Nigdy nie mów mój, lecz zawsze nasz;
Nigdy się nie usprawiedliwiaj, lecz bądź zawsze gotowa oskarżyć siebie.