"Sen Dzieciątka Jezus". Obraz namalowany przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus w 1894 roku.
"Sen Dzieciątka Jezus". Obraz namalowany przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus w 1894 roku.

Bóg Wiekuisty – śmiertelnym zostaje!
Płońcie miłością, dusze w zachwycie:
O tajemnico! ubogim się staje
Słowa Wcielonego życie!

Jezu, Ty mnie po imieniu
Wzywasz, słodkich oczu spojrzeniem,
Mówiąc: w ducha odrętwieniu
Dźwignę Cię jednym skinieniem
!

Na Twój głos, Boża Dziecino,
Ach, cudów cud!
Na Twój głos, Boża Dziecino,
Cichnie wiatr, fale skłębione giną.
I znów spokojne tonie wód!

Gdy burza pocznie się srożyć
A sen Twe zmruży oczęta,
Racz jasną główkę swą złożyć
W mym sercu, Dziecino Święta.

A gdy na liczku zagości
Uśmiechu czar,
Ukołyszę Cię piękności,
Zaśpiewam Ci pieśń o mej miłości,
Utulę Najświętszy Dar!

(Mały kolędniczek Boży; Dzieciątku Jezus,  św. Teresa od Dzieciątka Jezus)