O Najświętszy, godny uwielbienia Duchu mojego Jezusa,
pozwól mi słuchać Twego słodkiego głosu.
Umocnij moją duszę Twoim słodkim tchnieniem.
O Duchu Boży, chciałbym być wobec Ciebie lekkim piórkiem,
aby tchnienie Twoje mogło mnie unosić według woli Twojej
bez najmniejszego oporu z mojej strony.
Amen