Sł. Boży Bogdan JańskiWyznaję teraz jeszcze w ogóle, że od lat 12, od odstąpienia mego od wiary świętej, całe moje życie było we mnie przytłumianiem, wyniszczaniem dobrego, krzewieniem we mnie złego. Ciągle wzrastał egoizm umysłowy i cielesny; [miejsce] prawdziwej miłości, doskonałości Boga i bliźniego, brała coraz większa pożądliwość ducha i ciała, coraz większy nieład w myślach i w czynach, coraz większe zamiłowanie w grzechach śmiertelnych:

  1. Niesłychana zarozumiałość,
  2. Łakomstwo, martwienie się o dobra doczesne, zawiść, zazdrość, nieufność, wyniszczenie wszelkich uczuć towarzyskich, przyjacielskich,
  3. Nieczystość coraz bardziej rozkiełznana, rozbestwiona, opanowująca wszystkie inne władze,
  4. Zamiłowanie w cielesności, obżarstwo, pijaństwo,
  5. Porywczość, gniew,
  6. Lenistwo coraz większe.

Stąd nareszcie nadzwyczajna niedołężność, rozpacz obok ciągle wzrastającej pychy i cielesności. Życie to moje dwunastoletnie, pełne błędów i przewinień, podzielam tak:

  1. Pierwsze 5 lat. Coraz większe zepsucie, coraz większe powodzenie. W ostatnich dwóch latach apogeum pychy, przyznaję sobie misję nadzwyczajną.
  2. W następnych 7 latach. Poniżenie przez kobietę, coraz większa niedołężność i spodlenie. Nowa i ostatnia misja w saintsimonizmie(1), po niej jeszcze większa niedołężność i upodlenie.
  3. Nareszcie w ostatnich trzech latach. Powrót do wiary, ale zatrzymywany ustawicznie zakorzenionymi we mnie błędami i nałogami, szczególnie pychą i cielesnością.

Dzięki składam Bogu, że mimo tak licznych i ciężkich moich grzechów, kiedym był w złem zatwardziały, obok częstych okazji stawiał Bóg zewnątrz mnie przeszkody do spełnienia jeszcze liczniejszych grzechów, a kiedy we mnie obudzić raczył chęć do poprawy mimo mojej chęci trwania w złych nałogach, gwałtem mnie z nich przez niemożliwość ich wykonania odwodził. Przez całe moje życie dzięki Ci za to, Boże, składać powinienem.

(Dziennik, 6 grudnia 1834, Bogdan Jański)

1. saintsimonizm
[sęs-imonizm]; utopijna doktryna filozoficzno-społeczna Saint-Simona postulująca ustalenie nowej struktury społecznej, w której zniesione byłoby prawo dziedziczenia i obowiązywałaby zasada każdemu według zdolności (Słownik wyrazów obcych, PWN)