Miej litość nad służką swoją,
która mimo wszystko chciałaby się stać jedną z Twoich największych miłośnic.
Moim szczęściem będzie
naśladować Ciebie,
żyć z Tobą samym,
lecz samotnie i w zapomnieniu,
by móc Cię lepiej kochać.

(Modlitwa, św. Bernadetta Soubirous)