Musisz wiedzieć, że mówiąc do Ciebie sprawiam w tobie łagodność, pokój, skruchę i żal za grzechy, a ponad wszystko pokorę. Wiedz dobrze, moja córko, że nieistotne jak bardzo człowiek pragnie mnie kochać, jeśli nie wstąpi na prostą ścieżkę pokory, wciąż będzie się potykał.

Człowiek nosi w sobie kurz, który osiada naokoło jego serca; nazywa się on miłością własną… Człowiek jest pełen pychy i dumy, a Ja nie mam z nimi nic wspólnego. Tylko pokorni znajdują łaskę pod moim spojrzeniem. Ten kto pragnie kosztować Moich rozkoszy musi pogardzać światem i oczekiwać dla siebie od niego w zamian tego samego.

(Słowa skierowane przez Jezusa do bł. Anny Marii Taigi)