Chrystus bowiem, umarłszy, zmartwychwstał. Stąd wypada, żeby ci, którzy przez chrzest stali się podobni do Chrystusa w śmierci, byli również przez niewinne życie podobni do Niego w Jego zmartwychwstaniu.

(Wykład Listu do Rzymian 6,1, św. Tomasz z Akwinu)