Nic bardziej cudownego i wzniosłego niż śmierć Chrystusa na krzyżu dla zbawienia świata. Tej świętej tajemnicy służyły wszystkie misteria poprzednich wieków.

(Mowa 54, św. Leon Wielki)