O najsłodszy, dobry Jezu! Ojcze światłości, od którego pochodzi „każdy najlepszy dar i każdy dar doskonały” (Jk 1,17), popatrz miłosiernie na nas, wyznających Cię pokornie i rzeczywiście wiedzących, że bez Ciebie niczego nie możemy uczynić!

Ty, który dałeś siebie jako zapłatę za nas, daj, abyśmy – chociaż nie zasługujemy na tak wielką zapłatę – oddali się we wszystkim tak całkowicie i doskonale Twojej łasce, byśmy upodobnieni do obrazu Twej męki, upodobnili się przy pomocy naszego Pana do obrazu Twojej boskości, którą utraciliśmy wskutek grzechu. Amen.

(Mistyczny Krzew Winny [fragm.], św. Bonawentura)