Olej, który pływa po wierzchu każdej cieczy, oznacza Zmartwychwstanie Chrystusa. Radość bowiem Apostołów, jaką mieli ze Zmartwychwstania Chrystusa, była większa aniżeli wszelka radość, jakiej doznali, gdy on jeszcze był śmiertelny. Także uwielbienie ciał przewyższy wszelką radość: Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana (J 20,20).

(Kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie [fragm.], św. Antoni z Padwy)