Pan zna wszystko, lecz oczekuje twego głosu nie po to, aby cię karać, ale aby przebaczać; nie chce, aby na ciebie napadał diabeł i ukrywającego grzechy oskarżał. Uprzedź twego oskarżyciela. Jeśli sam siebie oskarżysz, nie będziesz się lękał żadnego oskarżyciela. Jeśli sam na siebie doniesiesz, choćbyś był umarły, ożyjesz.

(De paenitentia, II, 7 [fragm.], św. Ambroży)