Wybór Chrystusa nie zapewnia sukcesu zgodnie z kryteriami świata, ale gwarantuje ten pokój i tę radość, które tylko On może dać. Dowodzi tego w każdej epoce liczba mężczyzn i kobiet, którzy w imię Chrystusa, w imię prawdy i sprawiedliwości, potrafili odeprzeć pochlebstwa ziemskiej władzy w jej rozmaitych maskach, aż po przypieczętowanie męczeństwem swej wierności

(Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, Benedykt XVI)