Jedynie ludzie święci, gotowi do podejmowania radykalnych wyborów w świetle Ewangelii, odnawiają Kościół i przyczyniają się do budowy lepszego świata.

(Audiencja ogólna, 7.10.2009 r. [fragm.], Benedykt XVI)