św. Tomasz z AkwinuNie jest przeto kłamcą i obłudnikiem ten, kto obrawszy stan doskonałości, nie jest doskonałym; staje się nim wtedy, gdy wyrzeka się dążenia do doskonałości.

Doskonałość człowieka polega na tym, że ma on całkowicie przylgnąć do Boga.

(Suma teologiczna, św. Tomasz z Akwinu)