(Pewnym znakiem Bożej miłości są przeciwności (burze), jakie nas nawiedzają. Nie jest to tylko moje osobiste przekonanie; przecież Pismo św. mówi, że pokusa stanowi swoistą próbę w zjednoczeniu się duszy z Bogiem: Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie (Syr 2,1).