Wszystko zaczyna się od modlitwy. Bez proszenia Boga o miłość nie możemy jej posiąść, a tym bardziej nie możemy jej dać innym. Nie bądźmy podobni do dzisiejszych ludzi, którzy mówią tak wiele o ubogich, nie znając ich i nie rozmawiając z nimi; nie mówmy zbyt dużo o modlitwie, nie znając jej

(bł. Matka Teresa z Kalkuty)