Klaudiusz Franciszek Poullart des PlacesBoże mój, który prowadzisz ludzi powierzających się Tobie do niebieskiego Jeruzalem, zwracam się do Twej Boskiej Opatrzności, dla Niej całkowicie wyrzekam się siebie, odrzucam moje skłonności, moje chęci i własną wolę, by ślepo postępować za Twoją.