Miłosierdzie wobec bliźniego:
– Postępować wobec bliźniego tak, jak wobec niego i wobec nas postępował nasz Pan Jezus Chrystus
– Postępować wobec niego tak, jak chcielibyśmy, aby on wobec nas postępował
– Postępować wobec niego tak, jak postąpilibyśmy wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego w bliźnim powinniśmy widzieć
– Postępować wobec niego tak, jak ojciec pragnie, by jego dzieci wobec siebie postępowały.