Sł. Boża Concepción Cabrera de Armida (Conchita), meksykańska mistyczka, inspiratorka Dzieł KrzyżaSzczęśliwi ci, którzy wzrastają, przywiązując się wciąż coraz bardziej do Krzyża! Kimże oni są? To tylko tacy, którzy kochają, ponieważ miłość zwyciężą wszystko i w miłości nie ma bólu ani cierpienia, ale jedyną męką duszy jest to, że nie cierpi ona dostatecznie dla Umiłowanego

(Pory duszy. Lato, Sł. Boża Concepción Cabrera de Armida – Conchita)