Jego Majestat wie lepiej, co jest dla nas odpowiednie [niż my sami]. Nie ma powodu, aby doradzać Mu, co powinien nam dać, gdyż z całą słusznością może nam odpowiedzieć, że nie wiemy, o co prosimy (Mt 20,22)

(Zamek wewnętrzny, 2M 1,7-8, św. Teresa od Jezusa)