Dusza chciałaby ulecieć do Boga, ale kiedy żyje na tej ziemi, jest przywiązana sznurem, który ją tu, w dole, utrzymuje. Tu bez przerwy ulega pokusom. Sznur ten rozwiązuje się dopiero przez śmierć i dlatego dusze dobre wzdychają
do śmierci, która wyzwala od niebezpieczeństwa utraty Boga.