Jak Bóg chce! Te słowa z miłością wymówione są balsamem dla duszy strapionej. Wymawiajcie te słowa w troskach, niepokojach, wymawiajcie je też, gdy Bóg krzyż na was zsyła.