Nie wiem, co bym dała, żeby głosić całemu światu ślepe oddanie się w ręce Boże.

(Obras completas, św. Teresa z Los Andes)