Byłaś w Wieczerniku Zielonych Świąt wśród Apostołów, jak byłaś w Betlejem wśród pasterzy. Bo w Wieczerniku rodził się Kościół – Chrystus, jak w Betlejem rodził się Chrystus – Człowiek. Niemowlęcemu Kościołowi tak potrzebna była Matka, zdolna go wypielęgnować! I dlatego byłaś w Wieczerniku Zielonych Świątek, w tym Betlejem Kościoła Powszechnego.

Jak wielką łaską dla Kościoła było Twoje macierzyństwo, od początków narodzenia Kościoła! Jak Bóg jest delikatny, że ani na chwilę nie pozostawia nas bez Matki…

(Notatki duchowe, Stoczek, 5.V.1954, ks. Kard. Stefan Wyszyński)