Skutkiem naszej ślepoty, nie rozumiejąc wartości Pańskiego Krzyża, niechętnie go niesiemy, na niego narzekamy, wyrzekamy się zasług cierpliwego noszenia, a chciwie się chwytamy krzyża miłości świata, miłości nas samych, krzyża, który nam otwiera drogę potępienia.