Duchu Święty, Duchu światła i miłości,
poświęcam Ci mój rozum, moje serce i moją wolę,
całą moją istotę w czasie i wieczności.

Mój rozum niech będzie nastawiony na Twoje niebieskie natchnienia i na nauki Kościoła,
którego Ty jesteś nieomylnym Przewodnikiem.
Moje serce niech będzie zawsze rozpalone miłością Boga i bliźniego.
Moja wola niech będzie zawsze zjednoczona z Wolą Bożą.
Całe moje życie niech będzie odblaskiem życia i cnót Pana mojego Jezusa Chrystusa.